De Maanvis: Een Reusachtige Vis van de Open Oceaan

De maanvis

Wat moet je weten over de maanvis

De maanvis (Mola mola), ook wel bekend als de oceaanmaanvis of de klompvis, is een reusachtige vis die inheems is in de gematigde en tropische wateren van de wereldzeeën. Deze vis is geliefd vanwege zijn unieke uiterlijk en zijn fascinerende gedrag. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de maanvis in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De maanvis heeft een afgeplat, ovaal lichaam met een lengte tot 3 meter.
 • De lichaamskleur is zilvergrijs met een witte buik.
 • De kop is klein en rond met prominente ogen.
 • De vinnen zijn klein en peddelvormig.
 • De vis heeft een lange, dunne staart.
 • De vis heeft geen schubben.
 • De vis heeft een gladde, rubberachtige huid.

Gedrag

 • Maanvissen zijn solitair levende vissen die in de open oceaan leven.
 • Ze zijn overdag actief en foerageren op plankton, kwallen en kleine vissen.
 • Maanvissen zwemmen langzaam en worden vaak aan de oppervlakte van het water gezien.
 • Ze zijn niet erg schuw en komen soms dichtbij mensen.

Voortplanting

 • De voortplanting van de maanvis is nog niet volledig begrepen.
 • Men denkt dat de jongen levend geboren worden, maar er is ook bewijs dat ze uit eieren komen.
 • De jongen zijn bij de geboorte al vrij groot.

Lees meer over de maanvis.1

Verspreiding en habitat

 • De vis komt voor in de gematigde en tropische wateren van de wereldzeeën.
 • De vis prefereert warm, open water.
 • Maanvissen zijn te vinden in de epipelagische zone, tot een diepte van 600 meter.

Ecologische functie

 • Maanvissen zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van plankton en kwallen in toom te houden.
 • Maanvissen zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van het ecosysteem.

Bedreigingen

 • De vis wordt bedreigd door overbevissing, habitatverlies en watervervuiling.
 • Overbevissing door visserij op andere vissen kan de populaties van maanvis uitputten.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en waterkrachtcentrales kan de leefgebieden van maanvis aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de maanvispopulaties te beschermen.
 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de maanvis is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.

De maanvis is een prachtige en fascinerende vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de maanvis beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de maanvis?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 253
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.