De Rasterpitvis: Een Kleurrijke Bewoner van Koraalriffen

De rasterpitvis

Wat je moet weten over de rasterpitvis

De rasterpitvis (Hemigymnus fasciatus), ook wel bekend als de koraalvlinder, is een kleine, tropische vis die inheems is in de Indo-Pacifische regio. Deze vis is geliefd vanwege zijn prachtige kleuren en zijn unieke patroon. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de rasterpitvis in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De vis heeft een langwerpig, ovaal lichaam met een lengte tot 12 cm.
 • De lichaamskleur is oranje met blauwe strepen en een witte buik.
 • De kop is klein en spits met prominente ogen.
 • De vinnen zijn groot en kleurrijk.
 • De vis heeft een lange, dunne staart.
 • De vis heeft kleine, cycloïde schubben.
 • De vis heeft een opvallend patroon van blauwe strepen over zijn lichaam.

Gedrag

 • Rasterpitvissen zijn solitair of in kleine groepen levende vissen die koraalriffen bewonen.
 • Ze zijn overdag actief en foerageren op kleine planktondiertjes en algen.
 • Rasterpitvissen zwemmen in de waterkolom tussen de koraalriffen.
 • Ze zijn niet erg schuw en komen soms dichtbij mensen.

Voortplanting

 • De voortplanting van de rasterpitvis is nog niet volledig begrepen.
 • Men denkt dat de jongen levend geboren worden, maar er is ook bewijs dat ze uit eieren komen.
 • De jongen zijn bij de geboorte al vrij groot.

Verspreiding en habitat

 • De rasterpitvis komt voor in de Indo-Pacifische regio, van de Rode Zee tot aan de Hawaïaanse Eilanden.
 • De vis prefereert warm, ondiep water met koraalriffen.
 • Rasterpitvissen zijn te vinden in de koraalriffen, lagunes en estuaria.

Lees meer over de rasterpitvis.1

Ecologische functie

 • Rasterpitvissen zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van plankton in toom te houden.
 • Rasterpitvissen zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van het koraalrif.

Bedreigingen

 • De rasterpitvis wordt bedreigd door koraalverbleking, habitatverlies en watervervuiling.
 • Koraalverbleking door klimaatverandering kan de leefgebieden van rasterpitvissen aantasten.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en toerisme kan de koraalriffen waar de rasterpitvis leeft vernietigen.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Koraalriffen te beschermen: Tegengaan van koraalverbleking en andere bedreigingen voor koraalriffen is cruciaal voor het voortbestaan van de rasterpitvis.
 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de rasterpitvis is belangrijk voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.

De rasterpitvis is een prachtige en unieke vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem van koraalriffen. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de rasterpitvis beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de rasterpitvis?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 253
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.