De Trekkervis: Een Fascinerende Reiziger met Superkrachten

De trekkervis

Wat je moet weten over de trekkervis

De trekkervis (Alosa alosa), ook wel bekend als de elft of de houting, is een anadrome vis die inheems is in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Deze vis is beroemd om zijn lange migraties van de oceaan naar rivieren om te paaien, en zijn unieke aanpassingen die deze reis mogelijk maken. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de trekkervis in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, migratie, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De trekkervis heeft een langgerekt, slank lichaam met een lengte tot 1 meter.
 • De lichaamskleur is zilvergrijs met een donkere rug en een witte buik.
 • De kop is klein en spits met prominente ogen.
 • De vinnen zijn klein en doorzichtig.
 • De trekkervis heeft een lange, gevorkte staart.

Gedrag

 • Trekkervissen zijn scholen vissen die in de kustwateren van de oceaan leven.
 • Ze zijn overdag en ’s nachts actief en foerageren op kleine vissen, plankton en insecten.
 • Trekkervissen zijn snelle zwemmers en kunnen lange afstanden afleggen.

Voortplanting

 • De paaiperiode van de trekkervis vindt plaats in het voorjaar.
 • De volwassen vissen migreren van de oceaan naar rivieren om te paaien.
 • Het vrouwtje legt haar eieren in grindbeddingen in de rivier.
 • De jongen komen na ongeveer twee weken uit en blijven in de rivier tot ze groot genoeg zijn om naar de oceaan te migreren.

Migratie

 • Trekkervissen zijn anadrome vissen, wat betekent dat ze geboren worden in zoet water, migreren naar zout water om te groeien, en terugkeren naar zoet water om te paaien.
 • De migratie van de trekkervis is een lange en gevaarlijke reis.
 • De vissen moeten obstakels zoals dammen en sluizen overwinnen, en worden bedreigd door predatoren en vervuiling.

Lees meer over de trekkervis.1

Habitat

 • Trekkervissen leven in de kustwateren van de oceaan en in rivieren.
 • Ze prefereren warm, helder water met een begroeide bodem.
 • Trekkervissen zijn te vinden in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee.

Ecologische functie

 • Trekkervissen zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine vissen en plankton in toom te houden.
 • Trekkervissen zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van het ecosysteem.

Bedreigingen

 • De trekkervis wordt bedreigd door habitatverlies, watervervuiling, overbevissing en migratiebarrières.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en waterkrachtcentrales kan de leefgebieden van trekkervis aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.
 • Overbevissing door visserij op andere vissen kan de populaties van trekkervis uitputten.
 • Migratiebarrières zoals dammen en sluizen maken het voor de vissen moeilijker om te paaien.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de trekkervis is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.
 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de trekkervispopulaties te beschermen.
 • Migratiebarrières te verwijderen of te omzeilen: Vissenpassages en andere oplossingen kunnen de vissen helpen om te migreren.

De trekkervis is een fascinerende en unieke vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de trekkervis beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de trekkervis?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 253
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.