De Atlantische forel: Een prachtige roofvis met een robuuste staart

De Atlantische forel

Wat je moet weten over de atlantische forel

De Atlantische forel (Salmo salar), ook wel bekend als de zeeforel of de zalmforel, is een anadrome vis die inheems is in de Atlantische Oceaan en Noord-Amerika. Deze vis is geliefd bij vissers vanwege zijn sportieve vechtlust en zijn smakelijke vlees. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de Atlantische forel in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De Atlantische forel heeft een langgerekt, slank lichaam met een afgeplatte buik. De lengte varieert tussen 30 en 60 cm, met een maximum van 120 cm.
 • De rugkleur is bruin of groen met donkere vlekken, terwijl de flanken zilverkleurig zijn met een roze of oranje band. De buik is wit.
 • De kop is groot en breed met prominente ogen.
 • De vinnen zijn groot en krachtig.
 • De Atlantische forel heeft een stekelige rugvin en twee aarsvinnen.
 • De staartvin is krachtig en gevorkt.

Gedrag

 • Atlantische forellen zijn roofvissen die jagen op kleine vissen, insecten, wormen en schaaldieren.
 • Ze zijn overdag actief en jagen in de buurt van begroeiing en obstakels in het water.
 • Atlantische forellen zijn snelle zwemmers en kunnen lange afstanden afleggen.
 • In de wintermaanden verzamelen Atlantische forellen zich in dieper water om te overwinteren.

Voortplanting

 • De paaiperiode van de Atlantische forel vindt plaats in het najaar, wanneer de watertemperatuur daalt.
 • De volwassen vissen trekken naar ondiep water met grind of stenen waar de vrouwtjes hun eieren leggen in nestjes die door de mannetjes worden bewaakt.
 • De eieren zijn klein en kleverig en hechten zich aan de stenen in de waterstroom.
 • Na ongeveer een maand komen de jongen uit, die vervolgens snel groeien en zich ontwikkelen.
 • Jonge Atlantische forellen, ook wel par genoemd, leven in zoetwater totdat ze oud genoeg zijn om te migreren naar de zee.

Lees meer over de atlantische forel.1

Verspreiding en habitat

 • De Atlantische forel komt voor in de Atlantische Oceaan en Noord-Amerika in een breed scala aan zoetwater– en zoutwaterhabitats.
 • De vis prefereert helder, stromend water met begroeiing.
 • Atlantische forellen zijn te vinden in rivieren, beken, meren en plassen.
 • Ze komen ook voor in de Atlantische Oceaan, waar ze migreren tussen zoet en zout water.

Ecologische functie

 • Atlantische forellen zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine vissen en andere ongewervelden in toom te houden.
 • Atlantische forellen zijn een indicatorsoort voor de waterkwaliteit.

Bedreigingen

 • De Atlantische forel wordt bedreigd door habitatverlies, watervervuiling, overbevissing en de introductie van exotische vissen.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en riviervervuiling kan de leefgebieden van Atlantische forellen aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.
 • Overbevissing kan de populaties van Atlantische forellen uitputten.
 • De introductie van exotische vissen, zoals de Amerikaanse baars, kan leiden tot concurrentie om voedsel en habitat.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de Atlantische forel is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.
 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota.

Bekijk ook de andere zoetwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de atlantische forel?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.