De Diamantsteur: Een Prachtige Zoetwatervis met Karakter

De Diamantsteur

Wat je moet weten over de diamantsteur

De diamantsteur (Acipenser gueldenstaedtii), ook wel bekend als de sterlet of de kleine steur, is een prachtige zoetwatervis die inheems is in Europa en Azië. Deze vis is geliefd bij vissers vanwege zijn kracht, eetlust en smakelijke vlees. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de diamantsteur in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De diamantsteur heeft een langgerekt, slank lichaam met een afgeplatte snuit. De lengte varieert tussen 50 en 100 cm, met een maximum van 150 cm.
 • De rugkleur is grijs of bruin met donkere vlekken, terwijl de flanken zilverkleurig zijn met een gouden glans. De buik is wit of crèmekleurig.
 • De kop is klein en spits met prominente ogen.
 • De vinnen zijn groot en krachtig.
 • De diamantsteur heeft vier barbelen aan de onderkant van zijn snuit, die hij gebruikt om voedsel te zoeken.

Gedrag

 • Diamantsteuren zijn scholen vissen die in grote groepen leven, vooral in de buurt van de bodem van waterwegen.
 • Ze zijn overdag actief en foerageren op kleine insecten, wormen, schaaldieren en vissen.
 • Diamantsteuren zijn sterke zwemmers en kunnen lange afstanden afleggen.
 • In de wintermaanden verzamelen diamantsteuren zich in dieper water om te overwinteren.

Voortplanting

 • De paaiperiode van de diamantsteur vindt plaats in het voorjaar, wanneer de watertemperatuur stijgt.
 • De volwassen vissen trekken naar ondiep water waar de vrouwtjes hun eieren leggen in nesten die door de mannetjes worden bewaakt.
 • De eieren zijn klein en kleverig en hechten zich aan planten of stenen in de waterstroom.
 • Na ongeveer een week komen de jongen uit, die vervolgens snel groeien en zich ontwikkelen.

Verspreiding en habitat

 • De diamantsteur komt voor in Europa en Azië in een breed scala aan zoetwaterhabitats, van rivieren en beken tot meren en plassen.
 • De vis prefereert helder, stromend of stilstaand water met een harde bodem.
 • Diamantsteuren zijn te vinden in de Donau1, de Rijn2, de Elbe3, de Po4 en andere grote rivieren in Europa.
 • Ze komen ook voor in meren, plassen, kanalen en estuaria.

Lees meer over de diamantsteur.5

Ecologische functie

 • Diamantsteuren zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine insecten en andere ongewervelden in toom te houden.
 • Diamantsteuren zijn een indicatorsoort voor de waterkwaliteit.

Bedreigingen

 • De diamantsteur wordt bedreigd door habitatverlies, watervervuiling, overbevissing en de introductie van exotische vissen.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en riviervervuiling kan de leefgebieden van diamantsteuren aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.
 • Overbevissing, vooral voor hun kaviaar, heeft de populaties van diamantsteuren sterk doen afnemen.
 • De introductie van exotische vissen, zoals de Amerikaanse baars, kan leiden tot concurrentie om voedsel en habitat.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de diamantsteur is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.
 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en vangstbeperkingen zijn noodzakelijk om de diamantsteurpopulaties te beschermen.
 • Introductie van exotische vissen te bestrijden: Voorkomen van de introductie van exotische vissen die een bedreiging vormen voor de diamantsteur is belangrijk.

De diamantsteur is een prachtige en fascinerende vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen.

Bekijk ook de andere zoetwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de Diamantsteur?

 1. ↩︎
 2. ↩︎
 3. ↩︎
 4. ↩︎
 5. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.