De Driedradige Meun: Meester van de Diepzee

De driedradige meun

Wat je moet weten over de driedradige meun

Verborgen in de donkere diepten van de Noordzee en langs de Nederlandse kust, fascineert de driedradige meun (Gaidropsarus vulgaris) met zijn unieke uiterlijk en bijzondere kenmerken. Deze nachtelijke rover, nauw verwant aan de kabeljauw, betovert met zijn camouflagevermogen, lange lichaam, opvallende vinnen, snelle zwemgedrag, interessante voortplanting en belangrijke rol in het ecosysteem. In deze blogpost belichten we de kenmerken van de driedradige meun.

Uiterlijk: Meester van de Camouflage

De driedradige meun is een langgerekte vis die tot 60 cm lang kan worden (gemiddeld 25 cm). Hij heeft een rozebruine of geelbruine rug met donkere vlekken en strepen, waardoor hij perfect opgaat op de zeebodem. De buik is wit of zilvergrijs. De kop is groot en breed met een grote bek vol scherpe tanden. De meun dankt zijn naam aan de drie draadachtige vinstralen op de eerste rugvin, een uniek kenmerk dat hem onderscheidt van andere meunsoorten.

Lees meer over de driedradige meun.1

Gedrag: Nachtelijke Jager en Snelle Zwemmer

De meun is een nachtelijke jager die overdag verborgen blijft in holen of tussen rotsen. Hij is een snelle zwemmer die behendig door het water glijdt op zoek naar prooi. De driedradige meun is een nieuwsgierige vis die onderzoekers en duikers soms benadert.

Voortplanting: Paaien in de Diepte

De meun paait in de wintermaanden in diep water. Het vrouwtje legt duizenden kleine eieren die door het mannetje worden bevrucht. De eieren komen na enkele weken uit en de jonge meuntjes, “larven” genoemd, drijven met de stroming mee tot ze groot genoeg zijn om op de zeebodem te leven.

Habitat: Diepzee en Langs de Nederlandse Kust

De meun prefereert diepe wateren met een zanderige of grindachtige bodem. Hij komt voor in de Noordzee op dieptes van 10 tot 120 meter en langs de Nederlandse kust, met name in de Waddenzee, de Oosterschelde en het Haringvliet.

Voeding: Alleseter met Voorkeur voor Kleine Dieren

De meun is een alleseter die jaagt op kleine vissen, garnalen, kreeftjes, wormen en plankton. Hij gebruikt zijn grote bek met scherpe tanden om zijn prooi te vangen en te verslinden. De meun speelt een belangrijke rol in het ecosysteem door de populaties van zijn prooidieren in toom te houden.

Ecologische Rol: Belangrijke Schakel in het Voedselweb

De meun speelt een belangrijke rol in het voedselweb van de Noordzee en de Nederlandse kustwateren. Hij is een prooidier voor roofvissen zoals kabeljauw, platvissen en haaien. De meun draagt ook bij aan de voedselvoorziening van andere organismen zoals zeevogels en kreeften.

Bedreigingen: Habitatverlies, Vervuiling en Overbevissing

De grootste bedreigingen voor de driedradige meun zijn habitatverlies door windmolenparken en baggerwerkzaamheden, vervuiling van de wateren door chemicaliën en overbemesting, en overbevissing. Klimaatverandering kan ook een bedreiging vormen voor de meun, doordat deze kan leiden tot veranderingen in de watertemperatuur en het zoutgehalte.

De Toekomst Veiligstellen: Duurzame Visserij en Bescherming van de Habitat

Om de toekomst van de driedradige meun veilig te stellen, is het belangrijk om inspanningen te leveren om de bedreigingen voor deze unieke vissoort aan te pakken. Dit omvat:

  • Beperking van habitatverlies: Windmolenparken moeten op zorgvuldige wijze worden gepland en gebouwd om de impact op de zeebodem te minimaliseren. Baggerwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met inachtneming van de aanwezigheid van driedradige meun en andere zeedieren.
  • Tegengaan van vervuiling: Strengere regels en betere naleving zijn nodig om de vervuiling van de wateren door chemicaliën en overbemesting te verminderen.
  • Duurzame visserij: De vangst van driedradige meun moet worden gereguleerd om ervoor te zorgen dat de populatie op een duurzame manier wordt bevist.
  • Bescherming van de habitat: Beschermde gebieden kunnen worden aangewezen om de leefgebieden van de meun te beschermen.

Wat u kunt doen om te helpen:

  • Koop geen gedroogde of verse driedradige meun die op een niet-duurzame manier is gevangen.
  • Ondersteun organisaties die zich inzetten voor de bescherming van de Noordzee en de Nederlandse kustwateren.
  • Laat uw stem horen: Vraag uw lokale en nationale politici om meer te doen voor de bescherming van de driedradige meun en andere bedreigde diersoorten.
  • Leer meer over de driedradige meun en deel uw kennis met anderen.

Samen kunnen we een verschil maken en ervoor zorgen dat de driedradige meun een fascinerende en belangrijke vissoort blijft in de Noordzee en de Nederlandse kustwateren.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de driedradige meun?

  1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.