De Dwergtong: Klein Wonder van de Noordzee

De dwergtong

Wat je moet weten over de dwergtong

Verborgen op de zanderige en grindachtige bodems van de Noordzee en langs de Nederlandse kust, ligt de dwergtong (Buglossidium luteum), een kleine platvis met opvallende kenmerken. Deze fascinerende vis, die nauwelijks groter wordt dan 15 cm, betovert met zijn ovale lichaam, gedrongen vinnen en unieke aanpassingen aan het leven op de zeebodem. In dit blogartikel belichten we de kenmerken van de dwergtong. Met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, habitat, voeding, ecologische rol, visserij en bedreigingen.

Uiterlijk: Klein, Plat en Goed Gekamufleerd

De dwergtong heeft een klein, ovaal lichaam dat aan beide kanten afgeplat is. De ogen bevinden zich beide aan de rechterkant van de kop, wat een unieke aanpassing is voor platvissen. De dwergtong heeft een kleine, ronde bek en kleine, scherpe tanden. De rugvin is lang en strekt zich bijna over de gehele lengte van het lichaam. De andere vinnen zijn klein en rond. De kleur van de dwergtong varieert van bruin tot geel met donkere vlekken, waardoor hij goed gecamoufleerd is op de zeebodem.

Gedrag: Bodembewoner en Snelle Jager

De dwergtong is een bodembewoner die de meeste tijd doorbrengt op de zanderige of grindachtige bodem van de zee. Hij gebruikt zijn platte lichaam en kleine vinnen om zich voort te bewegen en te camoufleren. De dwergtong is een snelle jager die jaagt op kleine vissen, garnalen, krabben en andere ongewervelde dieren. Hij gebruikt zijn scherpe tanden om zijn prooi te grijpen en te verslinden.

Voortplanting: Paaien in Diep Water

De dwergtong paait in het voorjaar in diep water. Het vrouwtje legt duizenden kleine eieren die door het mannetje worden bevrucht. De eieren komen na enkele weken uit en de jonge dwergtongen, “larven” genoemd, drijven met de stroming mee. Na enkele maanden vestigen de jonge dwergtongen zich op de zeebodem.

Lees meer over de dwergtong.1

Habitat: Noordzee en Langs de Nederlandse Kust

De dwergtong prefereert diepe wateren met een zanderige of grindachtige bodem. Hij komt voor in de Noordzee en langs de Nederlandse kust. De dwergtong is vooral te vinden in de Waddenzee, de Oosterschelde en het Haringvliet.

Voeding: Kleine Vissen, Garnalen, Krabben en Andere Ongewervelde Dieren

De dwergtong is een carnivoor die jaagt op kleine vissen, garnalen, krabben en andere ongewervelde dieren. Hij gebruikt zijn scherpe tanden om zijn prooi te grijpen en te verslinden. De dwergtong speelt een belangrijke rol in het ecosysteem door de populaties van zijn prooidieren in toom te houden.

Ecologische Rol: Belangrijke Schakel in het Voedselweb

De dwergtong speelt een belangrijke rol in het voedselweb van de Noordzee en de Nederlandse kustwateren. Hij is een prooidier voor roofvissen zoals kabeljauw en platvissen. De dwergtong draagt ook bij aan de voedselvoorziening van zeevogels zoals meeuwen en sternen.

Visserij: Recreatieve Vangst en Commerciële Visserij

De dwergtong is een populaire vis voor sportvissers. Hij wordt ook commercieel gevangen, maar in mindere mate dan andere platvissen. De vangst van de tong is gereguleerd om de populatie te beschermen.

Bedreigingen: Habitatverlies, Vervuiling en Overbevissing

De grootste bedreigingen voor de tong zijn habitatverlies door windmolenparken en baggerwerkzaamheden, vervuiling van de wateren door chemicaliën en overbemesting, en overbevissing. Klimaatverandering kan ook een bedreiging vormen voor de tong, doordat deze kan leiden tot veranderingen in de watertemperatuur en het zoutgehalte.

De Toekomst Veiligstellen: Duurzame Visserij en Bescherming van de Habitat

Om de toekomst van de tong veilig te stellen, is het belangrijk om inspanningen te leveren om de bedreigingen voor deze unieke vissoort aan te pakken. Dit omvat:

  • Beperking van habitatverlies: Windmolenparken moeten op zorgvuldige wijze worden gepland en gebouwd om de impact op de zeebodem te minimaliseren. Baggerwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met inachtneming van de aanwezigheid van dwergtongen en andere zeedieren.
  • Tegengaan van vervuiling: Strengere regels en betere naleving zijn nodig om de vervuiling van de wateren door chemicaliën en overbemesting te verminderen.
  • Duurzame visserij: De vangst van dwergtongen moet worden gereguleerd om ervoor te zorgen dat de populatie op een duurzame manier wordt bevist.
  • Bescherming van de habitat: Beschermde gebieden kunnen worden aangewezen om de leefgebieden van de dwergtong te beschermen.

Wat u kunt doen om te helpen:

  • Koop geen dwergtongen die op een niet-duurzame manier zijn gevangen.
  • Ondersteun organisaties die zich inzetten voor de bescherming van de Noordzee en de Nederlandse kustwateren.
  • Laat uw stem horen: Vraag uw lokale en nationale politici om meer te doen voor de bescherming van de dwergtong en andere zeedieren.
  • Leer meer over de dwergtong en deel uw kennis met anderen.

Samen kunnen we een verschil maken en ervoor zorgen dat de dwergtong een prachtige en belangrijke vissoort blijft in de Noordzee en de Nederlandse kustwateren.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de dwergtong?

  1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.