De Lichtend Sprotje: Een Schitterende Bewoner van de Diepzee

De lichtend sprotje

Wat je moet weten over de lichtend sprotje

De lichtend sprotje (Maurolicus muelleri), ook wel bekend als de diepzeebijlvis, is een kleine vis die inheems is in de diepzee van de Atlantische Oceaan, de Grote Oceaan en de Middellandse Zee. Deze vis is geliefd vanwege zijn bioluminescentie en zijn unieke aanpassingen aan het leven in de diepte. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de lichtend sprotje in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De lichtend sprotje heeft een klein, langwerpig lichaam met een lengte tot 8 cm.
 • De lichaamskleur is zilver met een groenige of bruine rug en een witte buik.
 • De kop is groot en plat met prominente ogen.
 • De vinnen zijn klein en rond.
 • De vis heeft een lange, dunne staart.
 • De vis heeft kleine, cycloïde schubben.
 • De vis heeft een gladde, slijmerige lichaamsvorm.

Gedrag

 • Lichtend sprotjes zijn scholenvissen die in de diepzee leven.
 • Ze zijn ’s nachts actief en foerageren op kleine planktondiertjes en ongewervelden.
 • Lichtend sprotjes gebruiken hun bioluminescentie om prooi aan te trekken en om te communiceren met andere vissen.
 • Ze zijn niet erg schuw en komen soms dichtbij mensen.

Voortplanting

 • De voortplanting van de vis is nog niet volledig begrepen.
 • Men denkt dat de jongen levend geboren worden, maar er is ook bewijs dat ze uit eieren komen.
 • De jongen zijn bij de geboorte al vrij groot.

Lees meer over de lichtend sprotje.1

Verspreiding en habitat

 • De vis komt voor in de diepzee van de Atlantische Oceaan, de Grote Oceaan en de Middellandse Zee.
 • De vis prefereert koud, diep water met een diepte tot 1524 meter.
 • Lichtend sprotjes zijn te vinden in de mesopelagische zone, waar er weinig zonlicht doordringt.

Ecologische functie

 • Lichtend sprotjes zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van plankton en kleine ongewervelden in toom te houden.
 • Lichtend sprotjes zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van de diepzee.

Bedreigingen

 • De vis wordt bedreigd door overbevissing, habitatverlies en watervervuiling.
 • Overbevissing door visserij op andere vissen kan de populaties van lichtend sprotje uitputten.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en waterkrachtcentrales kan de leefgebieden van lichtend sprotje aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de lichtend sprotjepopulaties te beschermen.
 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de vis is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.

De lichtend sprotje is een prachtige en fascinerende vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem van de diepzee. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de lichtend sprotje beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de lichtend sprotje?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.