De Stekelrog: Een Geweldige Rog met Scherpe Stekels

De stekelrog

Wat moet je weten over de stekelrog

De stekelrog (Raja clavata), ook wel bekend als de pijlstaartrog, is een kraakbeenvis die inheems is in de noordoostelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Deze vis is geliefd bij vissers vanwege zijn smakelijke vlees en zijn unieke uiterlijk. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de stekelrog in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De rog heeft een plat, ovaal lichaam met een lengte tot 1 meter.
 • De lichaamskleur is bruin of grijs met donkere vlekken en een witte buik.
 • De kop is klein en spits met prominente ogen.
 • De vinnen zijn klein en doorzichtig.
 • De rog heeft een lange, dunne staart met een giftige stekel aan het einde.
 • De stekelrog heeft een gladde, slijmerige huid zonder schubben.

Gedrag

 • Stekelroggen zijn solitaire vissen die op de bodem van de zee leven.
 • Ze zijn overdag en ’s nachts actief en foerageren op kleine vissen, wormen en schaaldieren.
 • Stekelroggen graven zich vaak in het zand of modder op de bodem van de zee.
 • Ze zijn niet erg schuw en komen soms dichtbij mensen.

Lees meer over de stekelrog.1

Voortplanting

 • De paaiperiode van de stekelrog vindt plaats in het voorjaar en de zomer.
 • Het vrouwtje legt haar eieren in een nestje op de bodem van de zee.
 • Het mannetje bewaakt het nestje totdat de eieren uitkomen.
 • De jongen komen na ongeveer twee weken uit en zijn dan direct zelfstandig.

Verspreiding en habitat

 • De stekelrog komt voor in de noordoostelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, van Noorwegen tot aan Marokko en Griekenland.
 • De vis prefereert warm, ondiep water met zand- of modderbodems.
 • Stekelroggen zijn te vinden in de kustwateren, estuaria en riviermondingen.

Ecologische functie

 • Stekelroggen zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine vissen en schaaldieren in toom te houden.
 • Stekelroggen zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van het ecosysteem.

Bedreigingen

 • De rog wordt bedreigd door habitatverlies, watervervuiling en overbevissing.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en waterkrachtcentrales kan de leefgebieden van stekelrog aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.
 • Overbevissing door visserij op andere vissen kan de populaties van stekelrog uitputten.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de stekelrog is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.
 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de stekelrogpopulaties te beschermen.

De stekelrog is een unieke en fascinerende vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de stekelrog beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de stekelrog?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.