De Wijting: Een Smakelijke Vis met een Langwerpig Lichaam

De wijting

Wat je moet weten over de wijting

De wijting (Merlangius merlangus), ook wel bekend als de gewone wijting of de koolvis, is een kleine, smakelijke vis die inheems is in de noordoostelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Deze vis is geliefd bij vissers vanwege zijn smakelijke vlees en zijn eenvoudige vangstmethode. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de wijting in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De wijting heeft een langwerpig, slank lichaam met een lengte tot 50 cm.
 • De lichaamskleur is zilvergrijs met donkere vlekken op de rug en een witte buik.
 • De kop is klein en spits met prominente ogen.
 • De vinnen zijn klein en doorzichtig.
 • De wijting heeft een lange, dunne staart.

Gedrag

 • Wijtingen zijn kleine, schuwe vissen die op de bodem van de zee leven.
 • Ze zijn overdag en ’s nachts actief en foerageren op kleine vissen, schaaldieren en plankton.
 • Wijtingen leven in scholen en komen soms dichtbij mensen.
 • Ze zijn niet erg sterke zwemmers en worden vaak door andere vissen gegeten.

Lees meer over de wijting.1

Voortplanting

 • De paaiperiode van de wijting vindt plaats in het voorjaar en de zomer.
 • Het vrouwtje legt haar eieren in een nestje op de bodem van de zee.
 • Het mannetje bewaakt het nestje totdat de eieren uitkomen.
 • De jongen komen na ongeveer twee weken uit en zijn dan direct zelfstandig.

Verspreiding en habitat

 • De wijting komt voor in de noordoostelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, van Noorwegen tot aan Marokko en Griekenland.
 • De vis prefereert warm, ondiep water met zand- of modderbodems.
 • Wijtingen zijn te vinden in de kustwateren, estuaria en riviermondingen.

Ecologische functie

 • Wijtingen zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine vissen en schaaldieren in toom te houden.
 • Wijtingen zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van het ecosysteem.

Bedreigingen

 • De vis wordt bedreigd door habitatverlies, watervervuiling en overbevissing.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en mariene vervuiling kan de leefgebieden van wijtingen aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.
 • Overbevissing door visserij op andere vissen kan de populaties van wijtingen uitputten.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de wijting is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.
 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de wijtingpopulaties te beschermen.

De wijting is een kleine, maar belangrijke vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de wijting beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de wijting?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.