De Zeebrasem: Een Smakelijke Vis met Prachtige Kleuren

De Zeebrasem

Wat je moet weten over de zeebrasem

De zeebrasem (Diplodus sargus), ook wel bekend als de sargo of de bogue, is een grote, stevige vis die inheems is in de Middellandse Zee en de oostelijke Atlantische Oceaan. Deze vis is geliefd bij vissers vanwege zijn smakelijke vlees en zijn prachtige kleuren. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de zeebrasem in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De zeebrasem heeft een langgerekt, ovaal lichaam met een lengte tot 70 cm.
 • De lichaamskleur is zilvergrijs met donkere strepen en een gouden vlek op de kop.
 • De kop is groot en breed met prominente ogen.
 • De vinnen zijn groot en krachtig.
 • De zeebrasem heeft een sterke staart.

Gedrag

 • Zeebrasems zijn scholen vissen die in kleine groepen of solitair leven.
 • Ze zijn overdag actief en foerageren op kleine vissen, schaaldieren, algen en zeegras.
 • Zeebrasems zijn niet erg schuw en komen soms dichtbij mensen.
 • Ze zijn nieuwsgierig en observeren hun omgeving aandachtig.

Lees meer over de zeebrasem.1

Voortplanting

 • De paaiperiode van de zeebrasem vindt plaats in het voorjaar en de zomer.
 • Het vrouwtje legt haar eieren in een nestje op de bodem van de zee.
 • Het mannetje bewaakt het nestje totdat de eieren uitkomen.
 • De jongen komen na ongeveer twee weken uit en zijn dan direct zelfstandig.

Verspreiding en habitat

 • De zeebrasem komt voor in de Middellandse Zee en de oostelijke Atlantische Oceaan, van Portugal tot aan Marokko en Griekenland.
 • De vis prefereert warm, helder water met rotsachtige bodems of zeegrasvelden.
 • Zeebrasems zijn te vinden in de kustwateren, estuaria en riviermondingen.

Ecologische functie

 • Zeebrasems zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine vissen en schaaldieren in toom te houden.
 • Zeebrasems zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van het ecosysteem.

Bedreigingen

 • De zeebrasem wordt bedreigd door habitatverlies, watervervuiling en overbevissing.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en mariene vervuiling kan de leefgebieden van zeebrasems aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.
 • Overbevissing door visserij op andere vissen kan de populaties van zeebrasems uitputten.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de zeebrasem is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.
 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de zeebrasempopulaties te beschermen.

De zeebrasem is een prachtige en fascinerende vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de zeebrasem beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de zeebrasem?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.