De Zeestekelbaars: Een Kleine, Stekelige Vis!

De Zeestekelbaars

Wat je moet weten over de zeestekelbaars

De zeestekelbaars (Spinachia spinachia), ook wel bekend als de stekelbaars of de spiering, is een kleine, stekelige vis die inheems is in de noordelijke Atlantische Oceaan en de Oostzee. Deze vis is geliefd bij vissers vanwege zijn smakelijke vlees en zijn unieke uiterlijk. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de zeestekelbaars in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De zeestekelbaars heeft een klein, langgerekt lichaam met een lengte van maximaal 10 cm.
 • De lichaamskleur is groen of bruin met donkere vlekken en een zilveren buik.
 • De kop is klein en spits met prominente ogen.
 • De vinnen zijn klein en doorzichtig.
 • De zeestekelbaars heeft drie stekels op zijn rug en een stekel aan de onderkant van zijn buik.

Gedrag

 • Zeestekelbaarzen zijn scholen vissen die in kleine groepen samenleven.
 • Ze zijn overdag actief en foerageren op kleine planktondieren, insectenlarven en algen.
 • Zeestekelbaarzen zijn niet erg schuw en komen soms dichtbij mensen.
 • Ze zijn nieuwsgierig en observeren hun omgeving aandachtig.

Voortplanting

 • De paaiperiode van de zeestekelbaars vindt plaats in het voorjaar en de zomer.
 • Het mannetje bouwt een nestje van algen en plantenresten op de bodem van de waterweg.
 • Het vrouwtje legt haar eieren in het nestje en het mannetje bewaakt de eieren totdat ze uitkomen.
 • De jongen komen na ongeveer twee weken uit en zijn dan direct zelfstandig.

Lees meer over de zeestekelbaars.1

Verspreiding en habitat

 • De zeestekelbaars komt voor in de noordelijke Atlantische Oceaan en de Oostzee, van de Golf van Maine tot aan Noorwegen en de Barentszzee.
 • De vis prefereert koud, helder water met begroeiing.
 • Zeestekelbaarzen zijn te vinden in de kustwateren, waddenzee, estuaria en riviermondingen.

Ecologische functie

 • Zeestekelbaarzen zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine planktondieren en insectenlarven in toom te houden.
 • Zeestekelbaarzen zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van het ecosysteem.

Bedreigingen

 • De zeestekelbaars wordt bedreigd door habitatverlies, watervervuiling en overbevissing.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en mariene vervuiling kan de leefgebieden van zeestekelbaarzen aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.
 • Overbevissing door visserij op andere vissen kan de populaties van zeestekelbaarzen uitputten.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de zeestekelbaars is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.
 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de zeestekelbaarspopulaties te beschermen.

De zeestekelbaars is een prachtige en fascinerende vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de zeestekelbaars beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de zeestekelbaars?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.