De Zwarte Grondel: Een Kleine, Stevige Vis met Grote Ogen

De Zwarte Grondel

Wat je moet weten over de zwarte grondel

De zwarte grondel (Gobius niger), ook wel bekend als de zwarte goby of de paapje, is een kleine, stevige vis die inheems is in Europa en Noord-Afrika. Deze vis is geliefd bij aquariumliefhebbers vanwege zijn interessante uiterlijk en zijn rustige karakter. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de grondel in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De zwarte grondel heeft een klein, gedrongen lichaam met een lengte van maximaal 15 cm.
 • De lichaamskleur is bruin of grijs met donkere vlekken en een witte buik.
 • De kop is groot en breed met prominente ogen.
 • De vinnen zijn klein en rond.
 • De zwarte grondel heeft een kleine, terminale bek.

Gedrag

 • Zwarte grondels zijn bodemvissen die in kleine groepen of solitair leven.
 • Ze zijn overdag actief en foerageren op kleine ongewervelden, zoals wormen, schaaldieren en insectenlarven.
 • Zwarte grondels zijn niet erg schuw en komen soms dichtbij mensen.
 • Ze zijn nieuwsgierig en observeren hun omgeving aandachtig.

Voortplanting

 • De paaiperiode van de grondel vindt plaats in het voorjaar en de zomer.
 • Het vrouwtje legt haar eieren in een nestje op de bodem van de waterweg.
 • Het mannetje bewaakt het nestje totdat de eieren uitkomen.
 • De jongen komen na ongeveer twee weken uit en zijn dan direct zelfstandig.

Lees meer over de zwarte grondel.1

Verspreiding en habitat

 • De zwarte grondel komt voor in Europa en Noord-Afrika in een breed scala aan zoetwater- en zoutwaterhabitats, van rivieren en beken tot meren en plassen, en van estuaria tot de waddenzee.
 • De vis prefereert helder, stromend of stilstaand water met begroeiing.
 • Zwarte grondels zijn te vinden in de Rijn, de Donau, de Elbe, de Po en andere grote rivieren in Europa.
 • Ze komen ook voor in meren, plassen, kanalen, estuaria en de waddenzee.

Ecologische functie

 • Zwarte grondels zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine ongewervelden in toom te houden.
 • Zwarte grondels zijn een indicatorsoort voor de waterkwaliteit.

Bedreigingen

 • De grondel wordt bedreigd door habitatverlies, watervervuiling en overbevissing.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en riviervervuiling kan de leefgebieden van zwarte grondels aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.
 • Overbevissing voor de aquariumhandel kan de populaties van grondels uitputten.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de zwarte grondel is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.
 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de zwarte grondelpopulaties te beschermen.

De zwarte grondel is een prachtige en fascinerende vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de zwarte grondel beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de zwarte grondel?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 252
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.