De Alver: Een Kleine, Zilverige Vis met een Grote Impact

De Alver

Wat je moet weten over de alver

De alver (Anguilla anguilla), ook wel paling genoemd, is een katadrome vis die inheems is in Europa en Noord-Afrika. Deze vis is geliefd vanwege zijn smakelijke vlees en zijn unieke levenscyclus. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de alver in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De alver heeft een langgerekt, slank lichaam zonder schubben. De lengte varieert tussen 50 en 120 cm, met een maximum van 150 cm.
 • De rugkleur is bruin of groen met donkere vlekken, terwijl de flanken zilverkleurig zijn. De buik is wit.
 • De kop is klein en spits met prominente ogen.
 • De vinnen zijn klein en doorschijnend.
 • De alver heeft een kleine, terminale bek.

Gedrag

 • Alvers zijn scholen vissen die in de paaitijd in grote groepen stroomafwaarts trekken.
 • Ze zijn overdag actief en foerageren op kleine insecten, wormen, schaaldieren en vissen.
 • Alvers zijn sterke zwemmers en kunnen lange afstanden afleggen.
 • In de wintermaanden verzamelen alvers zich in dieper water om te overwinteren.

Voortplanting

 • De paaiperiode van de alver vindt plaats in de Sargassozee, in het midden van de Atlantische Oceaan.
 • De volwassen vissen trekken duizenden kilometers af om te paaien en sterven vervolgens na het afzetten van hun eieren.
 • De eieren komen uit in kleine, langwerpige larven die leptocephali worden genoemd.
 • De leptocephali drijven met de stroming mee naar de Europese kust, waar ze zich ontwikkelen tot jonge alvers.
 • De jonge alvers trekken vervolgens de rivieren op om te volwassen te worden.

Lees meer over de alver.1

Verspreiding en habitat

 • De alver komt voor in Europa en Noord-Afrika in een breed scala aan zoetwaterhabitats, van rivieren en beken tot meren en plassen.
 • De vis prefereert helder, stromend of stilstaand water met begroeiing.
 • Alvers zijn te vinden in de Donau2, de Rijn3, de Elbe4, de Po5 en andere grote rivieren in Europa.
 • Ze komen ook voor in meren, plassen, kanalen en estuaria.

Ecologische functie

 • Alvers zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine insecten en andere ongewervelden in toom te houden.
 • Alvers zijn een indicatorsoort voor de waterkwaliteit.

Bedreigingen

 • De alver wordt bedreigd door habitatverlies, watervervuiling, overbevissing en de introductie van exotische vissen.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en riviervervuiling kan de leefgebieden van alvers aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.
 • Overbevissing kan de populaties van alvers uitputten.
 • De introductie van exotische vissen, zoals de Amerikaanse paling, kan leiden tot concurrentie om voedsel en habitat.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de alver is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.
 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de alverpopulaties te beschermen.
 • Introductie van exotische vissen te bestrijden: Voorkomen van de introductie van exotische vissen die een bedreiging vormen voor de alver is belangrijk.

De alver is een prachtige en fascinerende vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de alver beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoetwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de alver?

 1. ↩︎
 2. ↩︎
 3. ↩︎
 4. ↩︎
 5. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.