De Afrikaanse Meerval: Een Reusachtige Vis met Scherpe Tanden

De Afrikaanse Meerval

Wat je moet weten over de Afrikaanse meerval

De Afrikaanse meerval (Clarias gariepinus), ook wel bekend als de katvis of de nijlmeerval, is een inheemse vis van Afrika. Deze vis is geliefd vanwege zijn smakelijke vlees en zijn enorme omvang. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de Afrikaanse meerval in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De Afrikaanse meerval heeft een langgerekt, slank lichaam zonder schubben. De lengte varieert tussen 1 en 3 meter, met een maximum van 5 meter.
 • De rugkleur is grijs of bruin met donkere vlekken, terwijl de flanken zilverkleurig zijn. De buik is wit.
 • De kop is groot en breed met prominente ogen.
 • De vinnen zijn klein en krachtig.
 • De Afrikaanse meerval heeft een grote, terminale bek met scherpe tanden.
 • De vis heeft vier paar baarddraden rond zijn mond.

Gedrag

 • Afrikaanse meervallen zijn roofvissen die jagen op kleine vissen, insecten, wormen, schaaldieren en zelfs zoogdieren.
 • Ze zijn overdag en ’s nachts actief en foerageren op de bodem van waterwegen.
 • Afrikaanse meervallen zijn sterke zwemmers en kunnen lange afstanden afleggen.
 • In de wintermaanden verzamelen Afrikaanse meervallen zich in dieper water om te overwinteren.

Voortplanting

 • De paaiperiode van de Afrikaanse meerval vindt plaats in het regenseizoen, wanneer de watertemperatuur stijgt.
 • De volwassen vissen trekken naar ondiep water met begroeiing waar de vrouwtjes hun eieren leggen in nestjes die door de mannetjes worden bewaakt.
 • De eieren zijn klein en kleverig en hechten zich aan planten of stenen in de waterstroom.
 • Na ongeveer een week komen de jongen uit, die vervolgens snel groeien en zich ontwikkelen.

Lees meer over de Afrikaanse meerval.1

Verspreiding en habitat

 • De meerval komt voor in Afrika in een breed scala aan zoetwaterhabitats, van rivieren en beken tot meren en plassen.
 • De vis prefereert helder, stilstaand of stromend water met begroeiing.
 • Afrikaanse meervallen zijn te vinden in de Nijl, de Congo, de Zambezi en andere grote rivieren in Afrika.
 • Ze komen ook voor in meren, plassen, kanalen en estuaria.

Ecologische functie

 • Afrikaanse meervallen zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine vissen en andere ongewervelden in toom te houden.
 • Afrikaanse meervallen zijn een indicatorsoort voor de waterkwaliteit.

Bedreigingen

 • De meerval wordt bedreigd door habitatverlies, watervervuiling en overbevissing.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en riviervervuiling kan de leefgebieden van Afrikaanse meervallen aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.
 • Overbevissing kan de populaties van Afrikaanse meervallen uitputten.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de Afrikaanse meerval is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.
 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de populaties van Afrikaanse meervallen te beschermen.

De Afrikaanse meerval is een prachtige en fascinerende vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de Afrikaanse meerval beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoetwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de Afrikaanse meerval?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.