De Beekprik: Een Kleine Zoetwatervis met Karakter

De Beekprik

Wat je moet weten over de beekprik

De beekprik (Zingel streber), ook wel bekend als de riviergrondel of de grondel, is een kleine zoetwatervis die inheems is in Europa. Deze vis is geliefd bij aquariumliefhebbers vanwege zijn prachtige kleuren en zijn interessante gedrag. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de beekprik in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De beekprik heeft een langgerekt, slank lichaam met een afgeplatte buik. De lengte varieert tussen 5 en 10 cm, met een maximum van 15 cm.
 • De rugkleur is bruin of groen met donkere vlekken, terwijl de flanken zilverkleurig zijn met een oranje of rode band. De buik is wit.
 • De kop is klein en spits met prominente ogen.
 • De vinnen zijn klein en doorschijnend.
 • De beekprik heeft een kleine, terminale bek.

Gedrag

 • Beekprikken zijn scholen vissen die in grote groepen leven, vooral in de buurt van begroeiing en obstakels in het water.
 • Ze zijn overdag actief en foerageren op kleine insecten, wormen, schaaldieren en planten.
 • Beekprikken zijn snelle zwemmers en kunnen lange afstanden afleggen.
 • In de wintermaanden verzamelen beekprikken zich in dieper water om te overwinteren.

Voortplanting

 • De paaiperiode van de beekprik vindt plaats in het voorjaar, wanneer de watertemperatuur stijgt.
 • De volwassen vissen trekken naar ondiep water met begroeiing waar de vrouwtjes hun eieren leggen in nestjes die door de mannetjes worden bewaakt.
 • De eieren zijn klein en kleverig en hechten zich aan planten of stenen in de waterstroom.
 • Na ongeveer een week komen de jongen uit, die vervolgens snel groeien en zich ontwikkelen.

Lees meer over de beekprik.1

Verspreiding en habitat

 • De beekprik komt voor in Europa in een breed scala aan zoetwaterhabitats, van rivieren en beken tot meren en plassen.
 • De vis prefereert helder, stromend of stilstaand water met begroeiing.
 • Beekprikken zijn te vinden in de Donau2, de Rijn3, de Elbe4, de Po5 en andere grote rivieren in Europa.
 • Ze komen ook voor in meren, plassen, kanalen en estuaria.

Ecologische functie

 • Beekprikken zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine insecten en andere ongewervelden in toom te houden.
 • Beekprikken zijn een indicatorsoort voor de waterkwaliteit.

Bedreigingen

 • De beekprik wordt bedreigd door habitatverlies, watervervuiling en de introductie van exotische vissen.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en riviervervuiling kan de leefgebieden van beekprikken aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.
 • De introductie van exotische vissen, zoals de Amerikaanse baars, kan leiden tot concurrentie om voedsel en habitat.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de beekprik is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.
 • Introductie van exotische vissen te bestrijden: Voorkomen van de introductie van exotische vissen die een bedreiging vormen voor de beekprik is belangrijk.

De beekprik is een prachtige en fascinerende vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de beekprik beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoetwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de beekprik?

 1. ↩︎
 2. ↩︎
 3. ↩︎
 4. ↩︎
 5. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.