De Bittervoorn: Een Kleine Zoetwatervis met Karakter

de bittervoorn

Wat je moet weten over de bittervoorn

De bittervoorn (Rhodeus amarus), ook wel bekend als de riviergrondel, is een kleine zoetwatervis die inheems is in Europa en Azië. Deze vis is geliefd bij aquariumliefhebbers vanwege zijn prachtige kleuren en zijn interessante gedrag. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de bittervoorn in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De bittervoorn heeft een langgerekt, slank lichaam met een afgeplatte buik. De lengte varieert tussen 5 en 10 cm, met een maximum van 15 cm.
 • De rugkleur is groen of bruin met donkere vlekken, terwijl de flanken zilverkleurig zijn met een oranje of rode band. De buik is wit.
 • De kop is klein en spits met prominente ogen.
 • De vinnen zijn klein en doorschijnend.
 • De bittervoorn heeft een kleine, terminale bek.

Gedrag

 • Bittervoorns zijn scholen vissen die in grote groepen leven, vooral in de buurt van begroeiing en obstakels in het water.
 • Ze zijn overdag actief en foerageren op kleine insecten, wormen, schaaldieren en planten.
 • Bittervoorns zijn snelle zwemmers en kunnen lange afstanden afleggen.
 • In de wintermaanden verzamelen bittervoorns zich in dieper water om te overwinteren.

Voortplanting

 • De paaiperiode van de bittervoorn vindt plaats in het voorjaar, wanneer de watertemperatuur stijgt.
 • De volwassen vissen trekken naar ondiep water met begroeiing waar de vrouwtjes hun eieren leggen in de nesten van andere vissen, zoals de modderkruiper.
 • De eieren zijn klein en kleverig en hechten zich aan de binnenkant van het nest.
 • Na ongeveer een week komen de jongen uit, die vervolgens snel groeien en zich ontwikkelen.

Lees meer over de bittervoorn.1

Verspreiding en habitat

 • De bittervoorn komt voor in Europa en Azië in een breed scala aan zoetwaterhabitats, van rivieren en beken tot meren en plassen.
 • De vis prefereert helder, stromend of stilstaand water met begroeiing.
 • Bittervoorns zijn te vinden in de Donau2, de Rijn3, de Elbe4, de Po5 en andere grote rivieren in Europa.
 • Ze komen ook voor in meren, plassen, kanalen en estuaria.

Ecologische functie

 • Bittervoorns zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine insecten en andere ongewervelden in toom te houden.
 • Bittervoorns zijn een indicatorsoort voor de waterkwaliteit.

Bedreigingen

 • De bittervoorn wordt bedreigd door habitatverlies, watervervuiling en de introductie van exotische vissen.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en riviervervuiling kan de leefgebieden van bittervoorns aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.
 • De introductie van exotische vissen, zoals de Amerikaanse baars, kan leiden tot concurrentie om voedsel en habitat.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de bittervoorn is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.
 • Introductie van exotische vissen te bestrijden: Voorkomen van de introductie van exotische vissen die een bedreiging vormen voor de bittervoorn is belangrijk.

De bittervoorn is een prachtige en fascinerende vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de bittervoorn beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoetwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de bittervoorn?

 1. ↩︎
 2. ↩︎
 3. ↩︎
 4. ↩︎
 5. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.