De Blankvoorn: Een Zilv’ren Schoonheid met Pit

De Blankvoorn

Wat je moet weten over de blankvoorn

De blankvoorn (Rutilus rutilus), ook wel bekend als de voorn of de pos, is een kleine, zoetwatervis die inheems is in Europa en Azië. Deze vis is geliefd bij vissers vanwege zijn smakelijke vlees en zijn prachtige zilveren schubben. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de blankvoorn in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De blankvoorn heeft een langgerekt, slank lichaam met een afgeplatte buik. De lengte varieert tussen 15 en 30 cm, met een maximum van 50 cm.
 • De rugkleur is groen of bruin met donkere vlekken, terwijl de flanken zilverkleurig zijn. De buik is wit.
 • De kop is klein en spits met prominente ogen.
 • De vinnen zijn klein en doorschijnend.
 • De blankvoorn heeft een kleine, terminale bek.

Gedrag

 • Blankvoorns zijn scholen vissen die in grote groepen leven, vooral in de buurt van begroeiing en obstakels in het water.
 • Ze zijn overdag actief en foerageren op kleine insecten, wormen, schaaldieren en planten.
 • Blankvoorns zijn snelle zwemmers en kunnen lange afstanden afleggen.
 • In de wintermaanden verzamelen blankvoorns zich in dieper water om te overwinteren.

Voortplanting

 • De paaiperiode van de blankvoorn vindt plaats in het voorjaar, wanneer de watertemperatuur stijgt.
 • De volwassen vissen trekken naar ondiep water met begroeiing waar de vrouwtjes hun eieren leggen in nesten die door de mannetjes worden bewaakt.
 • De eieren zijn klein en kleverig en hechten zich aan planten of stenen in de waterstroom.
 • Na ongeveer een week komen de jongen uit, die vervolgens snel groeien en zich ontwikkelen.

Verspreiding en habitat

 • De blankvoorn komt voor in Europa en Azië in een breed scala aan zoetwaterhabitats, van rivieren en beken tot meren en plassen.
 • De vis prefereert helder, stromend of stilstaand water met begroeiing.
 • Blankvoorns zijn te vinden in de Donau1, de Rijn2, de Elbe3, de Po4 en andere grote rivieren in Europa.
 • Ze komen ook voor in meren, plassen, kanalen en estuaria.

Lees meer over de blankvoorn.5

Ecologische functie

 • Blankvoorns zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine insecten en andere ongewervelden in toom te houden.
 • Blankvoorns zijn een indicatorsoort voor de waterkwaliteit.

Bedreigingen

 • De blankvoorn wordt bedreigd door habitatverlies, watervervuiling en de introductie van exotische vissen.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en riviervervuiling kan de leefgebieden van blankvoorns aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.
 • De introductie van exotische vissen, zoals de Amerikaanse baars, kan leiden tot concurrentie om voedsel en habitat.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de blankvoorn is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.
 • Introductie van exotische vissen te bestrijden: Voorkomen van de introductie van exotische vissen die een bedreiging vormen voor de blankvoorn is belangrijk.

De blankvoorn is een prachtige en fascinerende vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de blankvoorn beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoetwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de blankvoorn?

 1. ↩︎
 2. ↩︎
 3. ↩︎
 4. ↩︎
 5. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 253
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.