De Bot: Een Platvis met Smaak en Karakter

De bot

Wat je moet weten over de bot

De bot (Platichthys flesus), ook wel bekend als de platvis of de schol, is een platvis die inheems is in Europa en Azië. Deze vis is geliefd bij vissers vanwege zijn smakelijke vlees en zijn interessante uiterlijk. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de bot in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De bot heeft een langwerpig, ovaal lichaam dat sterk afgeplat is. De lengte varieert tussen 20 en 40 cm, met een maximum van 60 cm.
 • De rugkleur is bruin of groen met donkere vlekken, terwijl de flanken lichter bruin of groen zijn met oranje stippen. De buik is wit.
 • De ogen bevinden zich aan de rechterkant van het lichaam.
 • De vinnen zijn klein en rond.
 • De bot heeft een kleine, terminale bek.

Gedrag

 • Botten zijn bodemvissen die zich graag ingraven in zand of modder.
 • Ze zijn overdag actief en foerageren op kleine insecten, wormen, schaaldieren en vissen.
 • Botten zijn niet erg schuwe vissen en kunnen in grote groepen worden aangetroffen.
 • In de wintermaanden trekken botten naar dieper water om te overwinteren.

Voortplanting

 • De paaiperiode van de bot vindt plaats in het voorjaar, wanneer de watertemperatuur stijgt.
 • De volwassen vissen trekken naar ondiep water waar de vrouwtjes hun eieren leggen in het water.
 • De eieren zijn klein en pelagisch, wat betekent dat ze vrij in het water drijven.
 • Na ongeveer een week komen de jongen uit, die vervolgens snel groeien en zich ontwikkelen.

Lees meer over de bot.1

Verspreiding en habitat

 • De bot komt voor in Europa en Azië in een breed scala aan zoutwaterhabitats, van kusten en estuaria tot waddenzee en getijdepoelen.
 • De vis prefereert helder, ondiep water met een zand- of modderbodem.
 • Botten zijn te vinden in de Noordzee, de Oostzee, de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee.
 • Ze komen ook voor in brakwaterhabitats, zoals riviermondingen en lagunes.

Ecologische functie

 • Botten zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine insecten en andere ongewervelden in toom te houden.
 • Botten zijn een indicatorsoort voor de waterkwaliteit.

Bedreigingen

 • De bot wordt bedreigd door habitatverlies, watervervuiling en overbevissing.
 • Habitatverlies door kustverstedelijking, landbouw en baggeren kan de leefgebieden van botten aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.
 • Overbevissing, vooral voor hun culinaire waarde, heeft de populaties van botten in sommige gebieden sterk doen afnemen.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de bot is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.
 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en vangstbeperkingen zijn noodzakelijk om de botpopulaties te beschermen.

De bot is een fascinerende vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de bot beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoetwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de bot?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.