De Brasem: Een Robuuste Zoetwatervis met Karakter

de brasem

Wat je moet weten over de brasem

De brasem (Abramis brama), ook wel bekend als de blankvoorn, is een robuuste zoetwatervis die inheems is in Europa en Azië. Deze vis is geliefd bij vissers vanwege zijn kracht, eetlust en smakelijke vlees. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de brasem in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De brasem heeft een langgerekt, slank lichaam met een afgeplatte buik. De lengte varieert tussen 30 en 70 cm, met een maximum van 100 cm.
 • De rugkleur is grijs of bruin met donkere vlekken, terwijl de flanken zilverkleurig zijn. De buik is wit of crèmekleurig.
 • De kop is groot en breed met prominente ogen.
 • De vinnen zijn groot en krachtig.
 • De brasem heeft een kleine, terminale bek.

Gedrag

 • Brasems zijn scholen vissen die in grote groepen leven, vooral in de buurt van begroeiing en obstakels in het water.
 • Ze zijn overdag actief en foerageren op kleine insecten, wormen, schaaldieren en planten.
 • Brasems zijn sterke zwemmers en kunnen lange afstanden afleggen.
 • In de wintermaanden verzamelen brasems zich in dieper water om te overwinteren.

Voortplanting

 • De paaiperiode van de brasem vindt plaats in het voorjaar, wanneer de watertemperatuur stijgt.
 • De volwassen vissen trekken naar ondiep water waar de vrouwtjes hun eieren leggen in nesten die door de mannetjes worden bewaakt.
 • De eieren zijn klein en kleverig en hechten zich aan planten of stenen in de waterstroom.
 • Na ongeveer een week komen de jongen uit, die vervolgens snel groeien en zich ontwikkelen.

Lees meer over de brasem.1

Verspreiding en habitat

 • De brasem komt voor in Europa en Azië in een breed scala aan zoetwaterhabitats, van rivieren en beken tot meren en plassen.
 • De vis prefereert helder, stromend of stilstaand water met begroeiing.
 • Brasems zijn te vinden in de Donau2, de Rijn3, de Elbe4, de Po5 en andere grote rivieren in Europa.
 • Ze komen ook voor in meren, plassen, kanalen en estuaria.

Ecologische functie

 • Brasems zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine insecten en andere ongewervelden in toom te houden.
 • Brasems zijn een indicatorsoort voor de waterkwaliteit.

Bedreigingen

 • De brasem wordt bedreigd door habitatverlies, watervervuiling en de introductie van exotische vissen.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en riviervervuiling kan de leefgebieden van brasems aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.
 • De introductie van exotische vissen, zoals de Amerikaanse baars, kan leiden tot concurrentie om voedsel en habitat.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de brasem is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.
 • Introductie van exotische vissen te bestrijden: Voorkomen van de introductie van exotische vissen die een bedreiging vormen voor de brasem is belangrijk.

De brasem is een robuuste en fascinerende vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de brasem beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoetwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de brasem?

 1. ↩︎
 2. ↩︎
 3. ↩︎
 4. ↩︎
 5. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 252
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.