De Makreel: Een Snelle Roofvis van de Atlantische Oceaan

De makreel

Wat moet je weten over de makreel

De makreel (Scomber scombrus), ook wel bekend als de gewone makreel, is een snelle roofvis die inheems is in de noordelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Deze vis is geliefd vanwege zijn smakelijke vlees en zijn belangrijke rol in het ecosysteem. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de makreel in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De vis heeft een langwerpig, gestroomlijnd lichaam met een lengte tot 50 cm.
 • De lichaamskleur is zilver met een groenige of bruine rug en donkere strepen.
 • De kop is klein en spits met prominente ogen.
 • De vinnen zijn klein en slank.
 • De vis heeft een lange, gevorkte staart.
 • De vis heeft kleine, cycloïde schubben.
 • De vis heeft een gladde, slanke lichaamsvorm.

Gedrag

 • Makrelen zijn scholenvissen die in de open oceaan leven.
 • Ze zijn overdag actief en foerageren op kleine vissen, plankton en schaaldieren.
 • Makrelen zijn snelle zwemmers en kunnen jagen op andere vissen.
 • Ze zijn niet erg schuw en komen soms dichtbij mensen.

Voortplanting

 • De voortplanting van de makreel vindt plaats in de zomer.
 • Het vrouwtje legt haar eieren in het water, waar ze na ongeveer twee weken uitkomen.
 • De jongen zijn bij de geboorte al vrij groot.

Lees meer over de makreel.1

Verspreiding en habitat

 • De makreel komt voor in de noordelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, van Noorwegen tot aan Zuid-Afrika.
 • De vis prefereert warm, ondiep water met een zanderige of modderige bodem.
 • Makrelen zijn te vinden in de kustwateren, estuaria en op de continentale plat.

Ecologische functie

 • Makrelen zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine vissen, plankton en schaaldieren in toom te houden.
 • Makrelen zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van het ecosysteem.

Bedreigingen

 • De vis wordt bedreigd door overbevissing, habitatverlies en watervervuiling.
 • Overbevissing door visserij op andere vissen kan de populaties van makreel uitputten.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en waterkrachtcentrales kan de leefgebieden van makreel aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de makreelpopulaties te beschermen.
 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de makreel is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.

De makreel is een prachtige en belangrijke vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de makreel beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de makreel?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 253
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.