De Pijlstaartrog: Een Gracieuze Roofvis van de Zeediepte

De pijlstaartrog

Wat je moet weten over de pijlstaartrog

De pijlstaartrog (Dasyatis pastinaca), ook wel bekend als de stekelrog, is een grote, platte vis die inheems is in de gematigde en tropische wateren van de Atlantische Oceaan, de Indische Oceaan en de Grote Oceaan. Deze vis is geliefd vanwege zijn elegante uiterlijk en zijn krachtige staart. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de pijlstaartrog in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk:

 • De rog heeft een schijfvormig lichaam met een diameter tot 2 meter.
 • De lichaamskleur is bruin of grijs met donkere vlekken en een witte buik.
 • De kop is klein en plat met prominente ogen.
 • De vinnen zijn klein en onopvallend.
 • De pijlstaartrog heeft een lange, dunne staart met een giftige stekel.
 • De pijlstaartrog heeft een gladde, rubberachtige huid.

Gedrag:

 • Pijlstaartroggen zijn solitair levende vissen die op de zeebodem jagen.
 • Ze zijn overdag actief en foerageren op kleine vissen, schaaldieren en wormen.
 • Pijlstaartroggen zwemmen langzaam en gracieus op de zeebodem.
 • Ze zijn niet erg schuw en komen soms dichtbij mensen.

Voortplanting:

 • De voortplanting van de pijlstaartrog is nog niet volledig begrepen.
 • Men denkt dat de jongen levend geboren worden, maar er is ook bewijs dat ze uit eieren komen.
 • De jongen zijn bij de geboorte al vrij groot.

Lees meer over de pijlstaartrog.1

Verspreiding en habitat:

 • De pijlstaartrog komt voor in de gematigde en tropische wateren van de Atlantische Oceaan, de Indische Oceaan en de Grote Oceaan.
 • De vis prefereert warm, ondiep water met zand- of modderbodems.
 • Pijlstaartroggen zijn te vinden in de kustwateren, estuaria en op de continentale plat.

Ecologische functie:

 • Pijlstaartroggen zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine vissen, schaaldieren en wormen in toom te houden.
 • Pijlstaartroggen zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van het ecosysteem.

Bedreigingen:

 • De pijlstaartrog wordt bedreigd door overbevissing, habitatverlies en watervervuiling.
 • Overbevissing door visserij op andere vissen kan de populaties van pijlstaartroggen uitputten.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en waterkrachtcentrales kan de leefgebieden van pijlstaartroggen aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om:

 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de pijlstaartrogpopulaties te beschermen.
 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de pijlstaartrog is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.

De pijlstaartrog is een prachtige en fascinerende vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de pijlstaartrog beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de pijlstaartrog?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.