De Pitvis: Een Kleine, Felgekleurde Bewoner van Koraalriffen

De pitvis

Wat moet je weten over de pitvis

De pitvis (Anthias squamipinnis), ook wel bekend als de juweelvlinder, is een kleine, tropische vis die inheems is in de Indo-Pacifische regio. Deze vis is geliefd vanwege zijn prachtige kleuren en zijn unieke patroon. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de pitvis in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De vis heeft een langwerpig, ovaal lichaam met een lengte tot 10 cm.
 • De lichaamskleur is rood met oranje, gele en blauwe strepen en een witte buik.
 • De kop is klein en spits met prominente ogen.
 • De vinnen zijn groot en kleurrijk.
 • De vis heeft een lange, dunne staart.
 • De vis heeft kleine, cycloïde schubben.
 • De vis heeft een opvallend patroon van strepen en vlekken over zijn lichaam.

Gedrag

 • Pitvissen zijn solitair of in kleine groepen levende vissen die koraalriffen bewonen.
 • Ze zijn overdag actief en foerageren op kleine planktondiertjes en algen.
 • Pitvissen zwemmen in de waterkolom tussen de koraalriffen.
 • Ze zijn niet erg schuw en komen soms dichtbij mensen.

Voortplanting

 • De voortplanting van de pitvis is nog niet volledig begrepen.
 • Men denkt dat de jongen levend geboren worden, maar er is ook bewijs dat ze uit eieren komen.
 • De jongen zijn bij de geboorte al vrij groot.

Lees meer over de pitvis.1

Verspreiding en habitat

 • De pitvis komt voor in de Indo-Pacifische regio, van de Rode Zee tot aan de Hawaïaanse Eilanden.
 • De vis prefereert warm, ondiep water met koraalriffen.
 • Pitvissen zijn te vinden in de koraalriffen, lagunes en estuaria.

Ecologische functie

 • Pitvissen zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van plankton in toom te houden.
 • Pitvissen zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van het koraalrif.

Bedreigingen

 • De pitvis wordt bedreigd door koraalverbleking, habitatverlies en watervervuiling.
 • Koraalverbleking door klimaatverandering kan de leefgebieden van pitvissen aantasten.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en toerisme kan de koraalriffen waar de pitvis leeft vernietigen.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Koraalriffen te beschermen: Tegengaan van koraalverbleking en andere bedreigingen voor koraalriffen is cruciaal voor het voortbestaan van de pitvis.
 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de pitvis is belangrijk voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.

De pitvis is een prachtige en unieke vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem van koraalriffen. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de pitvis beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de pitvis?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.