De Pollak: Een Snelle Roofvis van de Atlantische Oceaan

De pollak

Wat je moet weten over de pollak

De pollak (Pollachius pollachius), ook wel bekend als de koolvis, is een snelle en krachtige roofvis die inheems is in de noordelijke Atlantische Oceaan. Deze vis is geliefd vanwege zijn smakelijke vlees en zijn sportieve vechtlust. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de pollak in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De pollak heeft een langwerpig, slank lichaam met een lengte tot 100 cm.
 • De lichaamskleur is zilver met een groenige of bruine rug en een witte buik.
 • De kop is groot en spit met prominente ogen.
 • De vinnen zijn groot en krachtig.
 • De pollak heeft een lange, gevorkte staart.
 • De vis heeft kleine, cycloïde schubben.
 • De vis heeft een slanke, gestroomlijnde vorm.

Gedrag

 • Pollakken zijn scholenvissen die in de open oceaan en langs de kusten leven.
 • Ze zijn overdag actief en foerageren op kleine vissen, haring, makreel en inktvissen.
 • Pollakken zwemmen in de waterkolom en jagen op hun prooi.
 • Ze zijn niet erg schuw en komen soms dichtbij mensen.

Lees meer over de pollak.1

Voortplanting

 • De paaiperiode van de pollak vindt plaats in het voorjaar.
 • Het vrouwtje legt haar eieren in het water, waar ze na ongeveer twee weken uitkomen.
 • De jongen zijn bij de geboorte al vrij groot.

Verspreiding en habitat

 • De pollak komt voor in de noordelijke Atlantische Oceaan, van Noorwegen tot aan de Middellandse Zee.
 • De vis prefereert koud, stromend water met een rotsachtige of zanderige bodem.
 • Pollakken zijn te vinden in de kustwateren, estuaria en op de continentale plat.

Ecologische functie

 • Pollakken zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine vissen, haring, makreel en inktvissen in toom te houden.
 • Pollakken zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van het ecosysteem.

Bedreigingen

 • De pollak wordt bedreigd door overbevissing, habitatverlies en watervervuiling.
 • Overbevissing door visserij op andere vissen kan de populaties van pollakken uitputten.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en waterkrachtcentrales kan de leefgebieden van pollakken aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de pollakpopulaties te beschermen.
 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de pollak is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.

De pollak is een prachtige en sportieve vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de pollak beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de pollak?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.