De Puitaal: Een Slangachtige Bewoner van Zilte en Zoete Wateren

De puitaal

Wat je moet weten over de puitaal

De puitaal (Anguilla anguilla), ook wel bekend als de paling, is een langwerpige, slangachtige vis die inheems is in Europa, Noord-Afrika en de Atlantische Oceaan. Deze vis is geliefd vanwege zijn smakelijke vlees en zijn unieke levenscyclus. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de puitaal in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, migratie, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De puitaal heeft een langwerpig, slank lichaam zonder vinnen met een lengte tot 150 cm.
 • De lichaamskleur is bruin, groen of grijs met een witte buik.
 • De kop is klein en spits met prominente ogen.
 • De vinnen zijn klein en rudimentair.
 • De puitaal heeft een lange, dunne staart.
 • De puitaal heeft kleine, cycloïde schubben.
 • De puitaal heeft een slijmerige huid.

Gedrag

 • Puitalen zijn solitaire, nachtactieve vissen die in modderige of zanderige bodems graven.
 • Ze zijn overdag schuil in holen en foerageren ’s nachts op kleine vissen, wormen en schaaldieren.
 • Puitalen zijn niet erg schuw en komen soms dichtbij mensen.

Lees meer over de puitaal.1

Voortplanting

 • De voortplanting van de puitaal is nog niet volledig begrepen.
 • Men denkt dat de paaien plaatsvindt in de Sargassozee, waar de volwassen vissen sterven na het afzetten van hun eitjes.
 • De jongen, leptocephali genaamd, drijven met de stroming naar Europa en Afrika.
 • Na een metamorfose, veranderen ze in glasaal en trekken ze de rivieren op.
 • Na enkele jaren in de rivieren te hebben geleefd, veranderen ze in paling en trekken ze terug naar de Sargassozee om te paaien.

Migratie

 • Puitalen maken een lange migratie van Europa en Afrika naar de Sargassozee om te paaien.
 • De jongen drijven met de stroming terug naar Europa en Afrika.
 • De volwassen vissen sterven na het paaien.

Habitat

 • Puitalen komen voor in Europa, Noord-Afrika en de Atlantische Oceaan.
 • De vis prefereert zoet, brak en zout water met modderige of zanderige bodems.
 • Puitalen zijn te vinden in rivieren, meren, estuaria en kustwateren.

Ecologische functie

 • Puitalen zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine vissen, wormen en schaaldieren in toom te houden.
 • Puitalen zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van het ecosysteem.

Bedreigingen

 • De puitaal wordt bedreigd door habitatverlies, watervervuiling en overbevissing.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en waterkrachtcentrales kan de leefgebieden van puitalen aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.
 • Overbevissing, vooral van jonge palingen, kan de populaties van puitalen uitputten.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de puitaal is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.
 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de palingpopulaties te beschermen.

De puitaal is een fascinerende en unieke vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de puitaal beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de puitaal?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 253
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.