De Schar: Een Platvissen Delicatesse

De schar

Wat je moet weten over de schar

De schar (Platichthys flesus) is een platvis die inheems is in de noordoostelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Deze vis is geliefd bij vissers vanwege zijn smakelijke vlees en zijn platte, ovale vorm. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de vis in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De vis heeft een langwerpig, ovaal lichaam met een lengte tot 40 cm.
 • De lichaamskleur is bruin of groen met donkere vlekken en een witte buik.
 • De ogen bevinden zich aan de bovenkant van de kop, wat kenmerkend is voor platvissen.
 • De vinnen zijn klein en doorzichtig.
 • De vis heeft een lange, dunne staart.
 • De vis heeft kleine, cycloïde schubben.
 • De vis heeft een zijlijn die over de lengte van het lichaam loopt.
 • De ogen van de vis zijn asymmetrisch, met de ene oog aan de rechterkant en de andere aan de linkerkant van de kop.

Gedrag

 • SCHAR zijn platvissen die op de bodem van de zee leven.
 • Ze zijn overdag en ’s nachts actief en foerageren op kleine vissen, wormen en schaaldieren.
 • SCHAR begraven zich vaak in het zand of modder op de bodem van de zee.
 • Ze zijn niet erg schuw en komen soms dichtbij mensen.

Lees meer over de schar.1

Voortplanting

 • De paaiperiode van de schar vindt plaats in het voorjaar en de zomer.
 • Het vrouwtje legt haar eieren in het water, waar ze na ongeveer twee weken uitkomen.
 • De jongen zijn dan direct zelfstandig.

Verspreiding en habitat

 • De vis komt voor in de noordoostelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, van Noorwegen tot aan Marokko en Griekenland.
 • De vis prefereert koud, ondiep water met zand- of modderbodems.
 • SCHAR zijn te vinden in de kustwateren, estuaria en riviermondingen.

Ecologische functie

 • SCHAR zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine vissen en schaaldieren in toom te houden.
 • SCHAR zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van het ecosysteem.

Bedreigingen

 • De vis wordt bedreigd door overbevissing, habitatverlies en watervervuiling.
 • Overbevissing door visserij op andere vissen kan de populaties van schar uitputten.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en waterkrachtcentrales kan de leefgebieden van schar aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de scharpopulaties te beschermen.
 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de vis is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.

De schar is een populaire en smakelijke vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de schar beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de schar?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.