De Schelvis: Een Smakelijke Bewoner van de Diepte

De schelvis

Wat je moet weten over de schelvis

De schelvis (Gadus morhua) is een grote, zilveren vis die inheems is in de noordoostelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Deze vis is geliefd bij vissers vanwege zijn smakelijke vlees en zijn stevige structuur. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de schelvis in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De vis heeft een langwerpig, slank lichaam met een lengte tot 180 cm.
 • De lichaamskleur is bruin of grijs met donkere vlekken en een witte buik.
 • De kop is groot en plat met prominente ogen.
 • De vinnen zijn klein en doorzichtig.
 • De vis heeft een lange, dunne staart.
 • De vis heeft kleine, cycloïde schubben.
 • De vis heeft een driehoekige baarddraad aan zijn kin.

Gedrag

 • Schelvissen zijn scholenvissen die op de bodem van de zee leven.
 • Ze zijn overdag en ’s nachts actief en foerageren op kleine vissen, wormen en schaaldieren.
 • Schelvissen zwemmen lange afstanden om te paaien.
 • Ze zijn niet erg schuw en komen soms dichtbij mensen.

Voortplanting

 • De paaiperiode van de schelvis vindt plaats in het voorjaar en de winter.
 • Het vrouwtje legt haar eieren in het water, waar ze na ongeveer twee weken uitkomen.
 • De jongen zijn dan direct zelfstandig.

Lees meer over de schelvis.1

Verspreiding en habitat

 • De schelvis komt voor in de noordoostelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, van Noorwegen tot aan Marokko en Griekenland.
 • De vis prefereert koud, diep water met zand- of modderbodems.
 • Schelvissen zijn te vinden in de kustwateren, estuaria, riviermondingen en op de continentale plat.

Ecologische functie

 • Schelvissen zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine vissen en schaaldieren in toom te houden.
 • Schelvissen zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van het ecosysteem.

Bedreigingen

 • De schelvis wordt bedreigd door overbevissing, habitatverlies en watervervuiling.
 • Overbevissing door visserij op andere vissen kan de populaties van schelvis uitputten.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en waterkrachtcentrales kan de leefgebieden van schelvis aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de schelvispopulaties te beschermen.
 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de schelvis is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.

De schelvis is een populaire en smakelijke vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de schelvis beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de schelvis?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.