De Smelt: Een Zilverige Delicatesse

De smelt

Wat je moet weten over de smelt

De smelt (Osmerus eperlanus) is een kleine, slanke vis die inheems is in de noordoostelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Deze vis is geliefd bij vissers vanwege zijn smakelijke vlees en zijn komkommerachtige geur. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de smelt in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De vis heeft een langwerpig, slank lichaam met een lengte tot 30 cm.
 • De lichaamskleur is zilver met een groene rug en een witte buik.
 • De kop is klein en spits met prominente ogen.
 • De vinnen zijn klein en doorzichtig.
 • De vis heeft een lange, dunne staart.
 • De vis heeft kleine, cycloïde schubben.
 • De vis heeft een vetvinnetje.

Gedrag

 • Smelten zijn scholenvissen die in de kustwateren en estuaria leven.
 • Ze zijn overdag en ’s nachts actief en foerageren op kleine planktondiertjes, wormen en schaaldieren.
 • Smelten zijn snelle zwemmers en jagen in grote groepen.
 • Ze zijn niet erg schuw en komen soms dichtbij mensen.

Voortplanting

 • De paaiperiode van de smelt vindt plaats in het voorjaar en de zomer.
 • Het vrouwtje legt haar eieren in het water op zandige of grindbodems.
 • De eieren komen na ongeveer twee weken uit en de jongen zijn dan direct zelfstandig.

Lees meer over de smelt.1

Verspreiding en habitat

 • De vis komt voor in de noordoostelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, van Noorwegen tot aan Marokko en Griekenland.
 • De vis prefereert warm, ondiep water met zand- of grindbodems.
 • Smelten zijn te vinden in de kustwateren, estuaria en riviermondingen.

Ecologische functie

 • Smelten zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van plankton in toom te houden.
 • Smelten zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van het ecosysteem.

Bedreigingen

 • De smelt wordt bedreigd door overbevissing, habitatverlies en watervervuiling.
 • Overbevissing door visserij op andere vissen kan de populaties van smelt uitputten.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en waterkrachtcentrales kan de leefgebieden van smelt aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de smeltpopulaties te beschermen.
 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de smelt is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.

De smelt is een kleine vis met een grote rol in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de smelt beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de smelt?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 252
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.