De Snotolf: Een Slijmerige Bewoner van de Modder

De snotolf vis

Wat je moet weten over de snotolf

De snotolf (Zoarces viviparus), ook wel bekend als de aalvissen of de zeepaling, is een langwerpige vis die inheems is in de noordoostelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Deze vis is geliefd bij vissers vanwege zijn smakelijke vlees en zijn unieke uiterlijk. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de snotolf in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De vis heeft een langwerpig, slank lichaam met een lengte tot 60 cm.
 • De lichaamskleur is bruin of grijs met donkere vlekken en een witte buik.
 • De kop is klein en plat met prominente ogen.
 • De vinnen zijn klein en doorzichtig.
 • De vis heeft een lange, dunne staart.
 • De vis heeft een gladde, slijmerige huid zonder schubben.
 • De vis heeft een lange snuit met baarddraden.

Gedrag

 • Snotolven zijn solitaire vissen die op de bodem van de zee leven.
 • Ze zijn overdag en ’s nachts actief en foerageren op kleine vissen, wormen en schaaldieren.
 • Snotolven graven zich vaak in het zand of modder op de bodem van de zee.
 • Ze zijn niet erg schuw en komen soms dichtbij mensen.

Lees meer over de snotolf.1

Voortplanting

 • De vis is een levendbarende vis, wat betekent dat de jongen levend geboren worden.
 • De paaiperiode van de snotolf vindt plaats in het voorjaar en de zomer.
 • Het vrouwtje baart na een draagtijd van ongeveer 6 maanden 20 tot 100 jongen.
 • De jongen zijn direct zelfstandig.

Verspreiding en habitat

 • De snotolf komt voor in de noordoostelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, van Noorwegen tot aan Marokko en Griekenland.
 • De vis prefereert warm, ondiep water met zand- of modderbodems.
 • Snotolven zijn te vinden in de kustwateren, estuaria en riviermondingen.

Ecologische functie

 • Snotolven zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine vissen en schaaldieren in toom te houden.
 • Snotolven zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van het ecosysteem.

Bedreigingen

 • De snotolf wordt bedreigd door habitatverlies, watervervuiling en overbevissing.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en waterkrachtcentrales kan de leefgebieden van snotolf aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.
 • Overbevissing door visserij op andere vissen kan de populaties van snotolf uitputten.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de snotolf is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.
 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de snotolfpopulaties te beschermen.

De snotolf is een unieke en fascinerende vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de snotolf beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de snotolf?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.