De spiering vis en jij: hoe deze kleine vis je leven kan veranderen.

De spiering

Wat je moet weten over de spiering

De spiering (Osmerus eperlanus) is een kleine, slanke vis die inheems is in de noordoostelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Deze vis is geliefd bij vissers vanwege zijn smakelijke vlees en zijn komkommerachtige geur. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de spiering in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De vis heeft een langwerpig, slank lichaam met een lengte tot 30 cm.
 • De lichaamskleur is zilver met een groene rug en een witte buik.
 • De kop is klein en spits met prominente ogen.
 • De vinnen zijn klein en doorzichtig.
 • De vis heeft een lange, dunne staart.
 • De vis heeft kleine, cycloïde schubben.
 • De vis heeft een vetvinnetje.

Gedrag

 • Spieringen zijn scholenvissen die in de kustwateren en estuaria leven.
 • Ze zijn overdag en ’s nachts actief en foerageren op kleine planktondiertjes, wormen en schaaldieren.
 • Spieringen zijn snelle zwemmers en jagen in grote groepen.
 • Ze zijn niet erg schuw en komen soms dichtbij mensen.

Voortplanting

 • De paaiperiode van de spiering vindt plaats in het voorjaar en de zomer.
 • Het vrouwtje legt haar eieren in het water op zandige of grindbodems.
 • De eieren komen na ongeveer twee weken uit en de jongen zijn dan direct zelfstandig.

Lees meer over de spiering vis.1

Verspreiding en habitat

 • De spiering komt voor in de noordoostelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, van Noorwegen tot aan Marokko en Griekenland.
 • De vis prefereert warm, ondiep water met zand- of grindbodems.
 • Spieringen zijn te vinden in de kustwateren, estuaria en riviermondingen.

Ecologische functie

 • Spieringen zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van plankton in toom te houden.
 • Spieringen zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van het ecosysteem.

Bedreigingen

 • De spiering wordt bedreigd door overbevissing, habitatverlies en watervervuiling.
 • Overbevissing door visserij op andere vissen kan de populaties van spiering uitputten.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en waterkrachtcentrales kan de leefgebieden van spiering aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de spieringpopulaties te beschermen.
 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de spiering is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.

De spiering is een kleine vis met een grote rol in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de spiering beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de spiering?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 252
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.