De Tong: Een Smakelijke Platvis met Spieren

De tong

Wat je moet weten over de tong

De tong (Solea solea), ook wel bekend als de zeetong of de tongvis, is een platvis die inheems is in de noordoostelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Deze vis is geliefd bij vissers vanwege zijn smakelijke vlees en zijn unieke uiterlijk. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de tong in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De vis heeft een langwerpig, ovaal lichaam met een lengte tot 70 cm.
 • De lichaamskleur is bruin of grijs met donkere vlekken en een witte buik.
 • De ogen bevinden zich aan de rechterkant van het lichaam.
 • De vinnen zijn klein en doorzichtig.
 • De tong heeft een lange, dunne staart.
 • De tong heeft een gladde, slijmerige huid zonder schubben.

Lees meer over de tong.1

Gedrag

 • Tongen zijn solitaire vissen die op de bodem van de zee leven.
 • Ze zijn overdag en ’s nachts actief en foerageren op kleine vissen, wormen en schaaldieren.
 • Tongen graven zich vaak in het zand of modder op de bodem van de zee.
 • Ze zijn niet erg schuw en komen soms dichtbij mensen.

Voortplanting

 • De paaiperiode van de tong vindt plaats in het voorjaar en de zomer.
 • Het vrouwtje legt haar eieren in een nestje op de bodem van de zee.
 • Het mannetje bewaakt het nestje totdat de eieren uitkomen.
 • De jongen komen na ongeveer twee weken uit en zijn dan direct zelfstandig.

Verspreiding en habitat

 • De vis komt voor in de noordoostelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, van Noorwegen tot aan Marokko en Griekenland.
 • De vis prefereert warm, ondiep water met zand- of modderbodems.
 • Tongen zijn te vinden in de kustwateren, estuaria en riviermondingen.

Ecologische functie

 • Tongen zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine vissen en schaaldieren in toom te houden.
 • Tongen zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van het ecosysteem.

Bedreigingen

 • De vis wordt bedreigd door habitatverlies, watervervuiling en overbevissing.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en waterkrachtcentrales kan de leefgebieden van tong aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.
 • Overbevissing door visserij op andere vissen kan de populaties van tong uitputten.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de tong is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.
 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de tongpopulaties te beschermen.

De tong is een unieke en fascinerende vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de tong beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de tong?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.