De Tongschar: Een Platvis met Smaak en Karakter

De tongschar

Wat moet je weten over de tongschar

De tongschar (Pleuronectes platessa), ook wel bekend als de platvis of de schol, is een platvis die inheems is in de noordoostelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Deze vis is geliefd bij vissers vanwege zijn smakelijke vlees en zijn unieke uiterlijk. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de vis in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De tongschar heeft een ovaal, afgeplat lichaam met een lengte tot 60 cm.
 • De lichaamskleur is bruin of grijs met donkere vlekken en een witte buik.
 • De ogen bevinden zich aan de rechterkant van het lichaam.
 • De vinnen zijn klein en doorzichtig.
 • De tongschar heeft een lange, dunne staart.

Gedrag

 • Tongscharren zijn solitaire vissen die op de bodem van de zee leven.
 • Ze zijn overdag en ’s nachts actief en foerageren op kleine vissen, wormen en schaaldieren.
 • Tongscharren graven zich vaak in het zand of modder op de bodem van de zee.
 • Ze zijn niet erg schuw en komen soms dichtbij mensen.

Voortplanting

 • De paaiperiode van de tongschar vindt plaats in het voorjaar en de zomer.
 • Het vrouwtje legt haar eieren in een nestje op de bodem van de zee.
 • Het mannetje bewaakt het nestje totdat de eieren uitkomen.
 • De jongen komen na ongeveer twee weken uit en zijn dan direct zelfstandig.

Verspreiding en habitat

 • De vis komt voor in de noordoostelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, van Noorwegen tot aan Marokko en Griekenland.
 • De vis prefereert warm, ondiep water met zand- of modderbodems.
 • Tongscharren zijn te vinden in de kustwateren, estuaria en riviermondingen.

Ecologische functie

 • Tongscharren zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine vissen en schaaldieren in toom te houden.
 • Tongscharren zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van het ecosysteem.

Lees meer over de tongschar.1

Bedreigingen

 • De tongschar wordt bedreigd door habitatverlies, watervervuiling en overbevissing.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en waterkrachtcentrales kan de leefgebieden van tongschar aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.
 • Overbevissing door visserij op andere vissen kan de populaties van tongschar uitputten.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de tongschar is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.
 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de tongscharpopulaties te beschermen.

De tongschar is een unieke en fascinerende vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de tongschar beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de tongschar?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.