De Zalm: Een Iconische Vis met een Fascinerende Levenscyclus

De zalm

Wat je moet weten over de zalm

De zalm (Salmo salar) is een iconische vis die inheems is in de noordelijke Atlantische Oceaan en de Grote Oceaan. Deze vis is beroemd om zijn lange migratietochten en zijn prachtige kleuren. Zalm is geliefd bij vissers vanwege zijn smakelijke vlees en is ook een belangrijke bron van voedsel voor andere dieren. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de zalm in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De vis heeft een langgerekt, gestroomlijnd lichaam met een lengte tot 1 meter.
 • De lichaamskleur is zilvergrijs met donkere vlekken en een groene of bruine rug.
 • De kop is groot en spits met prominente ogen.
 • De vinnen zijn groot en krachtig.
 • De zalm heeft een sterke staart.
 • Tijdens de paaiperiode krijgen mannetjes zalm een ​​knalrode kleur en een kromme neus.

Gedrag

 • De vis zijn anadrome vissen, wat betekent dat ze geboren worden in zoet water, migreren naar de zee en terugkeren naar zoet water om te paaien.
 • Ze zijn overdag en ’s nachts actief en jagen in de zee op kleine vissen, schaaldieren en plankton.
 • De vissen migreren over lange afstanden, soms honderden kilometers, om hun paaigronden te bereiken.
 • Ze zijn sterke zwemmers en kunnen stroomversnellingen en watervallen overwinnen.

Voortplanting

 • De paaiperiode van de zalm vindt plaats in het najaar.
 • Het vrouwtje legt haar eieren in een nestje op de bodem van een rivier.
 • Het mannetje bewaakt het nestje totdat de eieren uitkomen.
 • De jongen komen na ongeveer twee maanden uit en leven dan in de rivier totdat ze groot genoeg zijn om naar de zee te migreren.
 • Na twee tot drie jaar in de zee keren de zalmen terug naar de rivier waar ze geboren zijn om te paaien.
 • Na het paaien sterven de meeste zalmen.

Lees meer over de zalm.1

Verspreiding en habitat

 • De vis komt voor in de noordelijke Atlantische Oceaan en de Grote Oceaan, van de Verenigde Staten tot aan Rusland.
 • De vis prefereert koud, helder water met grind- of zandbodems.
 • De vis is te vinden in de kustwateren, rivieren en meren.

Ecologische functie

 • De vis zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels, zoogdieren en mensen.
 • Ze helpen om de populaties van kleine vissen en schaaldieren in toom te houden.
 • Zalm zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van het ecosysteem.

Bedreigingen

 • De vis wordt bedreigd door habitatverlies, watervervuiling, overbevissing en klimaatverandering.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en waterkrachtcentrales kan de leefgebieden van zalm aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.
 • Overbevissing door visserij kan de populaties van zalm uitputten.
 • Klimaatverandering kan de watertemperatuur en -stroming beïnvloeden, wat de migratie en voortplanting van zalm kan beïnvloeden.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de vis is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.
 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de zalmpopulaties te beschermen.
 • Klimaatverandering te bestrijden: Verminderen van de uitstoot van broeikasgassen is belangrijk om de ecosystemen te beschermen waar de vis van afhankelijk is.

De zalm is een prachtige en fascinerende vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de zalm beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de zalm?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.