De Zandspiering: Een Kleine, Slanke Vis met Gravende Gewoontes

De zandspiering

Wat je moet weten over de zandspiering

De zandspiering (Ammodytes tobianus), ook wel bekend als de zandspiering of de tobiano, is een kleine, slanke vis die inheems is in de noordoostelijke Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Deze vis is geliefd bij vissers als aas voor andere vissen, maar heeft ook een eigen culinaire waarde. In dit artikel bespreken we de kenmerken van de zandspiering in meer detail, met aandacht voor zijn uiterlijk, gedrag, voortplanting, verspreiding, habitat en ecologische functie.

Uiterlijk

 • De zandspiering heeft een langgerekt, slank lichaam met een lengte tot 25 cm.
 • De lichaamskleur is zilvergrijs met donkere strepen en een witte buik.
 • De kop is klein en spits met prominente ogen.
 • De vinnen zijn klein en doorzichtig.
 • De zandspiering heeft een lange, dunne staart.

Gedrag

 • Zandspieringen zijn kleine, schuwe vissen die op de bodem van de zee leven.
 • Ze zijn overdag actief en foerageren op kleine schaaldieren, wormen en plankton.
 • Zandspieringen graven zich vaak in het zand of modder op de bodem van de zee.
 • Ze komen in scholen voor, maar kunnen ook solitair leven.

Voortplanting

 • De paaiperiode van de zandspiering vindt plaats in het voorjaar en de zomer.
 • Het vrouwtje legt haar eieren in een nestje op de bodem van de zee.
 • Het mannetje bewaakt het nestje totdat de eieren uitkomen.
 • De jongen komen na ongeveer twee weken uit en zijn dan direct zelfstandig.

Lees meer over de zandspiering.1

Verspreiding en habitat

 • De zandspiering komt voor in de noordoostelijke Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee, van Noorwegen tot aan Marokko en Turkije.
 • De vis prefereert warm, ondiep water met zand- of modderbodems.
 • Zandspieringen zijn te vinden in de kustwateren, estuaria en riviermondingen.

Ecologische functie

 • Zandspieringen zijn belangrijke voedselbronnen voor andere vissen, vogels en zoogdieren.
 • Ze helpen om de populaties van kleine schaaldieren en plankton in toom te houden.
 • Zandspieringen zijn een indicatorsoort voor de gezondheid van het ecosysteem.

Bedreigingen

 • De vis wordt bedreigd door habitatverlies, watervervuiling en overbevissing.
 • Habitatverlies door verstedelijking, landbouw en mariene vervuiling kan de leefgebieden van zandspieringen aantasten.
 • Watervervuiling door chemicaliën, landbouwgif en rioolwater kan de vissen vergiftigen.
 • Overbevissing door visserij op andere vissen kan de populaties van zandspieringen uitputten.

In het licht van deze bedreigingen is het belangrijk om inspanningen te leveren om

 • Habitat te behouden en te herstellen: Bescherming van de leefgebieden van de zandspiering is cruciaal voor hun voortbestaan.
 • Watervervuiling te bestrijden: Verminderen van de hoeveelheid chemicaliën, landbouwgif en rioolwater in waterwegen is belangrijk om de vissen te beschermen.
 • Overbevissing te bestrijden: Duurzame visserijpraktijken en quota invoeren om de zandspieringpopulaties te beschermen.

De zandspiering is een kleine, maar belangrijke vis die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Door de kenmerken van deze vis te begrijpen, kunnen we de zandspiering beter beschermen en zijn voortbestaan ​​helpen garanderen.

Bekijk ook de andere zoutwatervissoorten in Nederland.

Wat vind Jij van de zandspiering?

 1. ↩︎
Milan Hof

Milan Hof

Articles: 242
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties.